' '
פתיחת תפריט נגישות
גישה מהירה לדף הבית

מלון מר - Momordica charantia

עודכן בתאריך 21/07/2021

Bitter Melon - Karela


משפחה בוטנית: דלועיים – Cucurbitaceae

 

חלק הצמח | איכויות | רכיבים פעילים | פעילות רפואית | התוויות | מינונים | רגישות | תופעות לוואי | 

מינון יתר | אזהרות | התוויות נגד | רעילות | אינטראקציות | הריון | הנקה | מחקרים ומנגנונים

 

מלון מר הינו צמח מטפס חד-שנתי, הגדל באיזורים טרופיים.

משרד הבריאות בישראל מתיר את השיווק של עלי המלון המר בלבד.

 

חלק הצמח בשימוש

עלווה, פרי (כתמצית או כמיץ טרי).

 

איכויות

טמפרטורה: קר.

לחות: ניטראלי.

טעם: מר.

 

רכיבים פעילים עיקריים

חלבונים ביואקטיביים (בפרי 0.9-18%, בעלים 5-37%, כוללים momorcharins, momordins, polypeptide-P, lectins), גליקוזידים טריטרפניים (cucurbitane), סאפונינים טריטרפנואידים (charantins), סטרולים (stigmasterol, beta-sitosterol), אלקלואידים (momordicin, vicine), פוליסכרידים (BP1-3, MCP1-5, פקטין, גליקוזמינוגליקנים).

 

פעילות רפואית
מפחית סוכר בדם, נוֹגד דַלקת, אנטי סרטני, נוֹגד חִמצון, נוֹגד זִיהום.
העדויות לגבי הפעילויות הרפואיות מוצגות בסעיפי מנגנוני פעולה בהמשך.

 

התוויות

התוויות המגובות במחקרים קליניים:
סוכרת, עודף שומנים בדם, סרטן, טפילים במעיים.

 

מינונים

תמצית נוזלית בריכוז 1:345% אלכוהול – 9-25 מ״ל ביום.

תמצית יבשה מתוקננת לפי 10-15% חומרים מרירים – 300-600 מ״ג ביום.

אבקת צמח טחון – 3-10 גרם צמח ביום.

מיץ המופק מהפרי הטרי – 10-50 מ״ל מיץ טרי ליום.

בפורמולה – 20-30%.

 

רגישות

לא ידועה רגישות מיוחדת למלון מר.

 

תופעות לוואי

תופעות לוואי לצריכת מלון מר עלולות לכלול הפרעות שונות במערכת  למידע השלם למנויים

 

מינון יתר

גבר בן 40 (בריא ושאינו נוטל תרופות) ששתה חצי ליטר תמצית מימית מרוכזת מפרי מלון מר שהכין בביתו, במטרה ״לטהר את דמו״, פיתח  למידע השלם למנויים

 

אזהרות וצעדי מנע

יש להימנע או לנקוט זהירות רבה במתן הצמח לאנשים הסובלים מחוסר באנזים G6PD - האלקלואיד vicine המצוי בזרעי הצמח עלול לגרום ל"פאביזם" המתבטא   למידע השלם למנויים

יש לנקוט זהירות במתן מלון מר לאנשים הסובלים מ למידע השלם למנויים

מלון מר משמש במסורת כצמח נוֹגד זִיהום, ומחקרי מעבדה מודרניים מאששים את פעילותו האנטימיקרוביאלית(5-7). ישנם מטפלים הסבורים כי ב  למידע השלם למנויים

 

התוויות נגד

מלון מר אסור לשימוש בקרב ילדים (הרחבה תחת סעיף רעילות).

 

רעילות

מעטה הזרעים האדום רעיל לילדים. התופעות המדווחות כוללות ה   למידע השלם למנויים

 

תגובות הדדיות עם תרופות / צמחי מרפא / תוספי תזונה

חילוף חומרים תרופתי | תרופות להורדת סוכר בדם | כימותרפיה - כללי | רדיותרפיה  | נוגדי קרישה

 

השפעה על חילוף חומרים תרופתי

במחקר קליני מבוקר(11) ובתנאי מעבדה(12,13), תמצית מלון מר הדגימה השפעה מעכבת על מנגנון P-gp.

השפעה שכזו עלולה להעלות ריכוזי תרופות מסויימות בדם ולהפחית מעמידותן של תרופות מסויימות.

בקרב חולדות שנגרמה להן סוכרת וקיבלו 10 מ״ל של מיץ מלון מר טהור(14,15), נצפתה עליה במטבוליטים שעוברים חילוף חומרים דרך אנזימי הציטוכרוֹם P4504A (בשיעור של 35-50%) ו-P4501A (בשיעור של 90-100%), כמו גם ירידה של 65% בכמות הגלוטתיון הכבדי.

לא ברורה הרלוונטיות הקלינית של ממצאים אלו.

 

תרופות להורדת רמות הסוכר בדם (בנטילה פומית ו/או אינסולין)

ניתן לשלב מלון מר יחד עם תרופות אלו, אך יש לנקוט   למידע השלם למנויים

 

כימותרפיה - כללי

ניתן לשלב מלון מר יחד עם כימותרפיות שונות אולם יש לנקוט זהירות בשילוב. השילוב עשוי להגביר את יעילות התרופות ולכן רצוי במידת האפשר לערוך מעקב וניטור של תוצאות הטיפול.
אחת הבעיות המרכזיות איתן מתמודדת האונקולוגיה המערבית היא "הסתגלות" של התאים הסרטניים לטיפול התרופתי ופיתוח עמידות לחלק מן הכימותרפיות. מחקרים שנעשו בנושא גילו כי אחד המנגנונים המרכזיים הוא הפעלה של החלבון גליקופרוטאין-P, המכונה גם P-gp, חלבון המשמש כמשאבה בקרום התא המוציאה חומרים מהתא החוצה לסביבתו.

בגידולים סרטניים, פיתוח אותה עמידות תרופתית הינה בחלקה פועל יוצא של תפקוד לא תקין של P-gp, המסלק באופן אקטיבי את התרופות הכימותרפיות מן התאים החוצה. 
במחקרים המפורטים להלן, גם אם אלו רק מספר מצומצם של מחקרים שרובם נעשו בתנאי מעבדה, נחקר הקשר בין מלון מר לחלבון P-gp ולהשפּעתו של הצמח על טיפול כימותרפי והתוצאות בכולם היו ברורות. מלון מר מעכב את פעולתו של P-gp (לצד חלבונים נוספים) ומביא לעליה בריכוז הכימותרפיה בתא ולהגברת יעילותה.

לפעולה זו של המלון המר פוטנציאל טיפולי רב בקרב חולי סרטן אולם נדרשים מחקרים קליניים ברורים אשר יוכיחו כי להשפעה המתוארת יש ערך קליני וכי השילוב הינו בטוח.
במחקר קליני שנערך למידע השלם למנויים

 

רדיותרפיה

ניתן לשלב מלון מר יחד עם טיפולים אלו.

בקרב חולות סרטן צוואר הרחם ישנה נטיה לירידה בספירת תאי הדם הלבנים, כולל לימפוציטים מסוג NK, להם תפקיד ציטוטוקסי חשוב. מחקר קליני מבוקר שנערך על חולות בסרטן זה (דרגה 2 או 3) נועד להעריך את שיעור ה-NK וריכוז גליקופרוטאין-P במהלך טיפולי רדיותרפיה עם וללא נטילת מלון מר(32), למשך 45-90 יום.   למידע השלם למנויים

 

תרופות נוגדות קרישה 
 
יש לנקוט זהירות בשילוב מלון מר עם תרופות אלו ולבצע ניטור של מדדי הקרישה.
למלון מר יש השפעה  למידע השלם למנויים

 

הריון

מלון מר אסור לשימוש בהריון.

הצמח נחשב   למידע השלם למנויים

 

הנקה

מלון מר אסור לשימוש בתקופה זו, עקב   למידע השלם למנויים

 

מחקרים קליניים ומנגנוני פעולה

הקדמה | סוּכרת | תסמונת מטאבולית | סַרטן | פעילות אנטי מיקרוביאלית | הגנה על שריר הלב

 

הקדמה
נכון לנובמבר 2016, מרבית המחקרים הקליניים העוסקים במלון מר מתייחסים להשפּעת הצמח בסוכרת לא תלויית אינסולין ומקצתם בתסמונת המטאבולית הקשורה בה. התמונה העולה ממחקרים אלו היא שגם אם יעילות הצמח אינה חד משמעית, הרי שהצמח בטוח לשימוש ונטול תופעות לוואי, ביחוד בהשוואה לטיפול התרופתי. חשוב לציין כי חלק מהמחקרים העוסקים בצמח בהקשר של סוכרת והתסמונת המטאבולית סובלים מאיכות מתודולוגית ירודה ומבעיות בדיווח. חלקם קטני היקף, קצרי טווח או בלתי מבוקרים. בעיה נוספת היא העדר אחידות בסוגי ההכנות של הצמח ובחלקי הצמח. מסיבה זו, ככל הנראה, גם תוצאות המחקרים חלוקות לגבי מידת ההשפעה של הצמח על רמות הגלוקוז בצום, לאחר מבחן סבילות לסוכר, על רמות ההמוגלובין המסוכרר (HbA1C) ופרוקטוזמין בסרום ועל מדדים נוספים של התסמונת המטאבולית כגון הפרעות במשק השומנים, יתר לחץ דם ומשקל יתר. 
למרות המגבלות, ישנן עדויות קליניות רבות ליעילות הצמח בהפחתת הסוכר בדם ובאיזון מדדי התסמונת המטאבולית, בחלק מהמחקרים יעילות הצמח אינה נופלת מיעילות התרופות, ונטילת הצמח בשילוב עם תרופות מייעלת את פעולתן ועשויה להפחית את מינונן. הצמח אף מסייע במניעת נזקים משניים ממחלת הסוכרת כגון תסמינים נוירולוגיים, קטרקט וגורמי סיכון קרדיווסקולריים. עוד נראה שהשפּעתו מצטברת ונטילתו לאורך זמן יעילה יותר מנטילתו בטווח הקצר.
לא קיימים עדיין מחקרים קליניים על ההשפעה האנטי סרטנית והאנטי מיקרוביאלית של הצמח ועיקר העדויות בנושאים אלה מגיע ממחקרי מעבדה ומחקרי בעלי חיים. יחד עם זאת, התמונה העולה ממחקרים אלו היא שלצמח עשויות להיות השפעות קליניות משמעותיות. 

 

סוּכרת
מחקרים קליניים | מנגנוני פעולה

 


נכון לנובמבר 2016, נערכו 21 מחקרים קליניים על מלון מר (Momrdica charantia), כולם על סוכרת ועל תסמונת מטאבולית. מחקרים אלו נסקרו במספר סקירות אותן נפרט ראשית.
בסקירה של מחקרים פרה-קליניים וקליניים(44) נמצא כי מלון מר מכיל רכיבים שונים להם ניתן לייחס פעילות   למידע השלם למנויים

 

להלן פירוט רוב המחקרים הקליניים שנערכו. כאמור, חלקם כבר נכללו בסקירות לעיל. המחקרים מסודרים לפי המדדים אותם בדקו או סוג המחקר:
ערכי גלוקוז בצום | המוגלובין מסוכרר | שילוב מלון מר עם תרופות | פרוקטוזמין | השוואה בין מלון מר ובין תרופות

 

ערכי גלוקוז בצום
מחקר קליני פתוח בחן את השפּעת מלון מר (Momordica charantia) על רמות הגלוקוז בצום ובמבחן סבילות לסוכר בקרב 100 חולי סוכרת לא תלויית אינסולין. נמצא כי שתיית מיצוי מיימי הומוגני של בשר הפרי (אופן המיצוי וריכוזו וכן המינון הניטל אינם ברורים)   למידע השלם למנויים

מחקר קליני פתוח נוסף הדגים ירידה של 54% ברמות הגלוקוז בדם (p<0.01). במחקר זה שבעה נבדקים חולי סוכרת לא תלוית אינסולין שתו מיצוי מימי של   למידע השלם למנויים

 

המוגלובין מסוכרר
במחקר קליני אקראי כפול סמיות מבוקר פלסבו נטלו נבדקים חולי סוכרת לא תלוית אינסולין תמצית תקנית של מלון מר (מתוקננת לפי 10% Charantin) בצורת אבקה מומסת במים (במינון   למידע השלם למנויים

 

שילוב מלון מר עם תרופות להורדת סוכר
מחקר קליני אקראי כפול סמיות מבוקר פלסבו בחן את השפּעת הטיפול באמצעות מלון מר (Momordica charantia) בשילוב הטיפול התרופתי על חולי סוכרת לא תלוית אינסולין (סוג 2) עם רמות סוכר לא מאוזנות. 40 חולי סוכרת שטופלו בטיפול התרופתי המקובל עם רמות המוגלובין מסוכרר (HbA1C) של 7%-9% חולקו אקראית לקבוצת התערבות וקבוצת ביקורת. במשך שלושה חודשים קבוצת ההתערבות נטלה תמצית יבשה של מלון מר במינון שלושה גרם ליום וקבוצת הביקורת נטלה פלסבו. בתום ההתערבות   למידע השלם למנויים

מחקר קליני כפול סמיות מבוקר פלסבו שנערך ע"י חוקרים ישראלים נועד לבחון את היעילות והבטיחות של תוסף צמחי הנמכר באופן מסחרי (DBCare) לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 אשר למרות הטיפול התרופתי ערכי הסוכר שלהם אינם מאוזנים. התוסף מכיל 11 צמחי מרפא במינונים שונים, כאשר הרכיב העיקרי הוא מלון מר (Momordica charantia). במחקר השתתפו 35 חולי סוכרת סוג 2 אשר נטלו את התוסף (במינון של  למידע השלם למנויים

לקריאה נוספת על השפּעת הנטילה של מלון מר בשילוב עם תרופות על מדדי סוכרת ראו סעיף תגובות הדדיות עם תרופות.

 

פרוקטוזמין
מחקר קליני אקראי מבוקר פלסבו שבחן את השפּעת מלון מר על רמות הפרוקטוזמין (Fructosamine) בסרום של חולי סוכרת לא תלוית אינסולין לא מצא יתרון לטיפול במלון מר על פני פלסבו. פרוקטוזמין הוא מדד מקביל להומוגלובין המסוכרר המודד את הרמה הממוצעת של הגלוקוז בדם על פני 2-3 שבועות. 50 נבדקים חולקו אקראית לקבלת מלון מר במינון 6 גרם ליום או פלסבו (Riboflavin) במשך 4 שבועות. לא צוין מידע לגבי סוג התמצית וריכוזה ולא צוין אם המטופלים נטלו תרופות במהלך ההתערבות. על אף שרמות הפרוקטוזמין בקבוצת הטיפול בצמח ירדו מ- 350.8 ל- 319.1 מ"ג לדציליטר, גם בקבוצת הפלסבו נצפתה ירידה מ- 349.1 ל- 333.9 מ"ג לדציליטר וההבדל בין הקבוצות לא היה מובהק(53)

 

השוואה בין מלון מר לתרופות להורדת סוכר 
מחקר קליני השוואתי בחן את השפּעת טיפול קצר טווח של מיצוי מלון מר (Momordica charantia) בהשוואה לטיפול בתרופה (Rosiglitazone (Avandia בקרב חולי סוכרת לא תלוית אינסולין. 50 נבדקים חולי סוכרת טופלו במיצוי מלון מר (55 מ"ל ביממה) או ב-Rosiglitazone (ארבעה מ"ג ביממה) ונתוניהם נבדקו במשך 24 שעות והושוו לנתוני קבוצת ביקורת של נבדקים בריאים .   למידע השלם למנויים
מחקר קליני השוואתי אקראי וכפול סמיות בחן את יעילות הטיפול בסוכרת לא תלוית אינסולין באמצעות מלון מר (Momordica charantia) בהשוואה לטיפול ב-Metformin. המחקר כלל 129 נבדקים שאובחנו זה מקרוב בסוכרת ונטלו צמח מלון מר טחון לאבקה (כל כמוסה של 500 מ"ג הכילה 0.04-0.05% charantin) במינון 500 מ"ג, 1000 מ"ג, 2000 מ"ג ליום במשך ארבעה שבועות או Metformin (במינון 1000 מ"ג ליום). בתום ההתערבות נמצא שמלון מר   למידע השלם למנויים

מחקר אקראי מבוקר אשר נועד לבחון את ההשפעה האנטי-סוכּרתִית ואנטי-טרשתית של מלון מר לעומת טיפול תרופתי בחולי סוכרת סוג 2. במחקר השתתפו 95 חולים אשר חולקו אקראית ל-3 קבוצות: נטילת מיצוי מלון מר במינון 2 גרם/יום, מלון מר במינון 4 גרם/יום או טיפול תרופתי (Glibenclamide במינון 5 מ"ג/יום) למשך 10 שבועות.   למידע השלם למנויים

 

סוּכרת - מנגנוני פעולה

הפעילות האנטי סוכּרתִית של מלון מר מיוחסת למספר רכיבים פעילים שנבדקו, העיקריים הם טריטרפנואידים מסוג cucurbitane. כמו כן נמצאה פעילות לסאפונינים סטרואידיאלים (charantin), אלקלואיד בשם vicine ופוליפפטיד P, המכונה אינסולין של הצמח(57-61).

מיצויים של הצמח השלם הדגימו פעילות נוגדת עמידות לאינסולין, הגברת הניצול הפריפרית של גלוקוז, הגברת ייצור גליקוגן מגלוקוז ועיכוב גלוקונאוגנזה:
במחקר שנערך בעכברים, מיצוי מימי של מלון מר שיפר סבילות לגלוקוז, רגישות לאינסולין, ואת מנגנון האיתות של האינסולין לתאים(62) מחקר שנערך בחולדות(63) הדגים השפעה מונעת מפני עמידות לאינסולין של מיצוי מימי של מלון מר על ידי ויסות NF-Kappa B והשפעה על חלבון האיתות (JNK (phosphor-c-Jun N-terminal kinase המקושר למצבי עקה ומחלות שונות. מחקר בעכברים מצא שמיצוי אתנולי של מלון מר עשוי להפחית גלוקונואוגנזה בכבד על ידי עיכוב האנזים גלוקוז-6-פוספטאז והאנזים פרוקטוז-1,6-ביספוספטאז, להגביר ייצור גליקוגן ולהגביר את ניצולת הגלוקוז הפריפרי באריתרוציטים (תאי הדם האדומים) ובאדיפוציטים (תאי שומן)(64). מנגנונים נוספים של מיצויי מלון מר בהפחתת תנגודת לאינסולין כפי שהודגמו במכרסמים הן על ידי השפעה על ביטוי קולטני הגרעין PPAR alpha+gamma המשפיעים על חמצון חומצות שומן ואכסונם(65) ועל ידי ויסות הזרחון של קולטני האינסולין והשפעה על מולקולות האיתות שהם משחררים(66).

טריטרפנים גליקוזידים מסוג cucurbitane או תרכובות המבוססות עליהם הדגימו השפעה מעודדת מתונה של הפרשת אינסולין מתאי בטא בתנאי מעבדה(67) ועיכוב משמעותי של האנזים טירוזין פוספטאז שהוא בעל השפעה מווסתת על מסלולי האיתות של אינסולין(68). curcubitane הדגים עיכוב ספיגת גלוקוז במעי על ידי השפעה מעכבת על האנזים אלפא גלוקוזידאז(60). כמו כן הודגם פינוי מוגבר של גלוקוז מזרם הדם של עכברים עם או בלי עמידות לאינסולין, על ידי שפעול של האנזים התוך תאי AMPK שהוביל בתורו להגברת ניידות נשא הגלוקוז GLUT4 מהציטוזול לממברנה של תאי שריר ותאי שומן. שפעול האנזים AMPK הוביל גם לעליה בקצב חמצון חומצות השומן(61). במחקר מעבדה נגזרות של (cucurbitane (cucurbitacins הדגימו השפעה נוגדת גלוקונאוגנזה ועיכוב יצור גלוקוז בתאי הכבד על ידי עיכוב האנזים PEPCK המשתתף בתהליך(69)

סאפונינים סטרואידיאלים, המכונים charantin הדגימו פעילות מעודדת הפרשת אינסולין מתאי בטא בתנאי מעבדה(59). מחקרים נוספים מדווחים כי הסאפונינים בצמח גורמים לעיכוב הובלת הגלוקוז במעיים דקים הפוכים של חולדות(70-71).

פוליפפטיד P (המכונה אינסולין של הצמח), היא תרכובת הדומה במבנה לאינסולין בעלי חיים. מנגנון פעולתה הוא חיקוי פעולת האינסולין האנדוגני(72). במחקרי בעלי חיים נצפתה ירידה ברמות הגלוקוז בדם בעקבות הזרקה תת עורית(73) או נטילה פומית(74) של פוליפפטיד P. 

האלקלואיד vicine שהוזרק לתוך קרום הצפק של חולדות הדגים השפעה מפחיתת רמות גלוקוז בצום בחולדות לא סוכּרתיות(75).


 

תסמונת מטאבולית 
סקירת מחקרים | מנגנוני פעולה

 

מספר מחקרים בחנו את השפּעת הטיפול באמצעות מלון מר על תסמיני התסמונת המטאבולית. חלק מהמחקרים המובאים להלן הופיעו בסקירת מחקרי סוכרת, אך מובאים כאן שוב בשל התיחסותם למדדי התסמונת (הפרעות במשק השומנים, יתר לחץ דם, משקל יתר) ולגורמי סיכון קרדיווסקולריים: 
מחקר קליני פתוח לא מבוקר בחן את השפּעת הטיפול באמצעות מלון מר (Momordica charantia) על מדדי התסמונת המטאבולית. 42 גברים ונשים בגילאי 23 עד 63 שאובחנו כלוקים בתסמונת המטאבולית נטלו כמוסות של אבקת הצמח השלם (כולל זרעים) שיובש בהקפאה במינון 4.8 גרם ליום במשך שלושה חודשים. תסמונת מטאבולית אובחנה על פי הקריטריונים הבאים: השמנה בטנית (היקף מותניים מעל 90 ס"מ בגברים ומעל 80 ס"מ בנשים), דיסליפידמיה (טריגליצרידים מעל 150 מ"ג לדציליטר, HDL מתחת ל-40 מ"ג לדצ' בגברים ומתחת ל- 50 מ"ג לדצ' בנשים), יתר לחץ דם (מעל 130/85 מילימטר כספית) ויתר סוכר בדם (גלוקוז בצום מעל 100 מ"ג לדצ'). בעקבות נטילת הצמח   למידע השלם למנויים

מחקר קליני אקראי כפול סמיות מבוקר פלסבו בחן את השפּעת הטיפול באמצעות מלון מר (Momordica charantia) בשילוב הטיפול התרופתי על חולי סוכרת לא תלוית אינסולין (סוג 2) עם רמות סוכר לא מאוזנות. 40 חולי סוכרת שטופלו בטיפול התרופתי המקובל עם רמות המוגלובין מסוכרר (HbA1C) של 7%-9% חולקו אקראית לקבוצת התערבות וקבוצת ביקורת. במשך שלושה חודשים קבוצת ההתערבות נטלה תמצית יבשה של מלון מר במינון שלושה גרם ליום וקבוצת הביקורת נטלה פלסבו. בתום ההתערבות נצפה   למידע השלם למנויים

מחקר קליני כפול סמיות מבוקר פלסבו שנערך ע"י חוקרים ישראלים נועד לבחון את היעילות והבטיחות של תוסף צמחי הנמכר באופן מסחרי (DBCare) לטיפול בחולי סוכרת סוג 2 אשר למרות הטיפול התרופתי ערכי הסוכר שלהם אינם מאוזנים. התוסף מכיל 11 צמחי מרפא במינונים שונים, כאשר הרכיב העיקרי הוא מלון מר (Momordica charantia). במחקר השתתפו 35 חולי סוכרת סוג 2 אשר נטלו את התוסף (במינון של   למידע השלם למנויים

שני מחקרים מחקרים בחנו את יעילות הטיפול בתסמונת המטאבולית באמצעות מלון מר בהשוואה לתרופות: 
מחקר קליני השוואתי בחן את השפּעת טיפול קצר טווח של מיצוי מלון מר (Momordica charantia) בהשוואה לטיפול בתרופה (Rosiglitazone (Avandia בקרב חולי סוכרת לא תלוית אינסולין. 50 נבדקים חולי סוכרת טופלו במיצוי מלון מר (55 מ"ל ביממה) או בתרופה Rosiglitazone ( ארבעה מ"ג ביממה). למידע השלם למנויים
מחקר אקראי מבוקר אשר נועד לבחון את ההשפעה האנטי-סוכּרתִית ואנטי-טרשתית של מלון מר לעומת טיפול תרופתי בחולי סוכרת סוג 2. במחקר השתתפו 95 חולים אשר חולקו אקראית ל-3 קבוצות: נטילת מיצוי מלון מר במינון 2 גרם/יום, מלון מר במינון 4 גרם/יום או טיפול תרופתי (glibenclamide במינון 5 מ"ג/יום) למשך 10 שבועות. למידע השלם למנויים

 

תסמונת מטאבולית – מנגנוני פעולה

מלון מר עשוי לסייע בטיפול בתסמונת המטאבולית על ידי הפחתת ספיגת שומנים מן המזון, ליפוגנזה ברקמת תאי השומן, מניעת דלקת ועקה חמצונית, עיכוב הפרשה וניוד   למידע השלם למנויים

 

סַרטן - מנגנוני פעולה

נכון לנקודת זמן זו (אוקטובר 2016) לא נערכו מחקרים קליניים על פעילות מלון מר נגד מחלת הסרטן. המידע לגבי מנגנוני הפעולה של הצמח נגד סרטן מבוסס רובו ככולו על מחקרי מעבדה ומחקרי בעלי חיים, ולא ניתן לחזות מה הרלוונטיות של הממצאים לבני אדם החולים בסרטן.
ההשפעה האנטי סרטנית של מלון מר היא נרחבת ומגוונת: 
א.  פעילות ציטוטוקסית ישירה כנגד תאי הגידול, עיכוב שגשוג תאים על ידי השפעה על   למידע השלם למנויים
ב.  השפעה עקיפה של מלון מר על עצירת שגשוג תאי הסרטן נעשית באמצעות:

 1. הגברת התגובה החיסונית של הגוף כנגד תאי הגידול ובפרט הגברת פעילות   למידע השלם למנויים
 2. מיתון התגובה הדלקתית בזכות פעילותו נוגדת הדלקת.
 3. עיכוב כמה מהגורמים המיטוגניים (המעודדת התחלקות תאים) בזכות למידע השלם למנויים
 4. מנגנון נוסף שבאמצעותו עשוי מלון מר לסייע במניעת סרטנים הורמונליים ובטיפול בהם הוא   למידע השלם למנויים

מלבד פעילותו האנטי סרטנית הישירה, למלון מר השפעה צולבת עם תרופות ציטוטוקסיות נוגדות סרטן באופן שמגביר את זמינותן ומונע עמידות כנגדן. לקריאה נוספת על השילוב בין מלון מר ובין תרופות נגד סרטן ראו סעיף תגובות הדדיות עם כימותרפיה.

 

להלן פירוט הממצאים ביתר הרחבה:

 

פעילות ציטוטוקסית ישירה כנגד תאי הגידול
הרכיבים הטריטרפנואידים charantagenin D, goyaglycoside-d, charantagenin E, momordicoside K והסטרול stigmasta-7,25(27)-dien-3β-o שבודדו ממיצוי אתנולי של מלון מר הדגימו   למידע השלם למנויים

 

עיכוב שגשוג תאים והשריית אפופטוזיס
מספר מחקרי מעבדה מדווחים על כך ש-MAP30, חלבון שבודד ממיצוי של זרעי מלון מר הדגים השפעה אנטינאופלסטית (עיכוב שגשוג תאים והשריית אפופטוזיס) בתאי סרטן   למידע השלם למנויים
מיץ מלון מר השרה אפופטוזיס על ידי הפעלה של מסלול מעודד אפופטוזיס AMPK בתאי סרטן   למידע השלם למנויים
הרכיב MGDG-C18:3-C18:3 (המכיל 2 חומצות אלפא לינולניות) שבודד ממיצוי מלון מר נמצא כגורם מעכב חזק בתנאי מעבדה לתאי   למידע השלם למנויים

 

הגברת התגובה החיסונית
הפעילות נוגדת הסרטן של מלון מר קשורה גם להשפּעתו על מערכת החיסון. כך למשל, נמצא שמלון מר מגביר את פעילות   למידע השלם למנויים

 

השפעה נוגדת דלקת
רכיבים טריטרפנים גליקוזידיים שבודדו ממיצוי הפרי הדגימו(106) השפעה נוגדת דלקת על ידי עיכוב משמעותי של NFκB וביטוי מופחת של גנים   למידע השלם למנויים

 

עיכוב גורמים מיטוגניים
קבוצת של חמישה רכיבים פעילים מסוג גליקוזידים טריטרפנים (Charantosides) שמוצו ממיצוי מתנולי של פרי מלון מר יבש עכבו את האנטיגן המוקדם לנגיף   למידע השלם למנויים

 

השפעה נוגדת חמצון
מלון מר הוא מקור עשיר לנוגדי חמצון, בעיקר קליפת הפרי והזרעים העשירים בתרכובות פנוליות. לתרכובות אלה השפעה נוגדת חמצון משמעותית(109) והן עשויות למתן את ההשפעות המזיקות של רדיקלים חופשיים(110).
טריטרפנים גליקוזידים מסוג cucurbitane שבודדו מהמיצוי המתנולי של הגבעולים והפרי הדגימו(111) פעילות מגינה כנגד ההשפעות המזיקות של רדיקלים חופשיים של חמצן ROS.

במחקר מעבדה(124) שנערך על תאי סרטן המעי, נמצא כי מיצוי מלון מר (Momordica charantia) תרם להפחתת הביטוי של מדדי עקה בתאי אפיתל המעי.

 

ויסות הורמונלי
לטריטרפנואידים מסוג cucurbitane שמוצו ממלון מר השפעה אגוניסטית/אנטגוניסטית על קולטני אסטרוגן ויתכן שהם מתערבים במסלול האיתות של ההורמון. לממצא זה עשויה להיות רלוונטיות בהקשר של מחלות סרטן עם גידולים רגישי אסטרוגן כגון סרטן השד, סרטן הרחם וסרטן השחלות(112)

 

פעילות אנטי מיקרוביאלית

נכון לנקודת זמן זו (אוקטובר 2016) לא נערכו מחקרים קליניים על פעילות מלון מר נגד גורמים מזהמים: חיידקים, וירוסים וטפילים. המידע לגבי מנגנוני הפעולה של הצמח מבוסס רובו ככולו על מחקרי מעבדה, ולא ניתן לחזות מה הרלוונטיות של הממצאים לבני אדם החולים במחלות זיהומיות.

שורשים עלים וזרעים של מלון מר הדגימו(113-4) פעילות אנטי ויראלית ואנטיביוטית בתנאי מעבדה, כולל עיכוב HIV integrase. ושינוי הסידור המרחבי של חומצות הגרעין של הנגיף, באופן שמונע את חדירת החומר הגנטי של הנגיף לגרעין התא האנושי ולחומר הגנטי המצוי בו. הפעילות כנגד HIV integrase יוחסה לחלבון MAP30 שבודד מזרעי הצמח(115-6). כמו כן, במחקר מעבדה נצפו ירידה בשיעור הלימפוציטים שהודבקו בנגיף ה-HIV והפחתה בשיעור השכפול של הנגיף בתאים שהודבקו בו(117-8). הפעילות האנטי נגיפית של חלבון MAP30 לא נחקרה בבני אדם. תיאור מקרה דווח על נשא HIV שספירת ה-CD4 ויחס ה- CD4/CD8 שלו השתפרו ובסופו של דבר חזרו לרמתם התקינה לאחר ששתה 300 מ"ל מיץ מלון מר(119).
השפעה סינרגטית של מלון מר בשילוב עם אמינוגלִיקוזידים הודגמה בזיהום סטפילוקוקוס אאורוס עמיד למתיצילין(120). הפעילות אנטי בקטריאלית של הצמח יוחסה לתכולת ה- Nerolidol בשמן האתרי המופק מהזרעים (121).
מיצוי מימי ואתנולי של הצמח השלם הדגים(122) פעילות נוגדת טפילים בתנאי מעבדה וגרם ל- 96% תמותה של תולעים נימיות (Nematodes).

 

הגנה על שריר הלב

סקירה(143) מדווחת כי במחקרים שנערכו בחולדות(144-146), מלון מר צמצם פגיעה מושרית בשריר הלב והפחית רמות אנזימים המשמשים כסמנים לפגיעה לבבית (LDH, CK-MB, AST), עיכב את מסלול השעתוק ש NFkB והפחית רמות ציטוקינים (IL-6 ו-TNFɑ) ואנזימים (nitric oxide synthase) דלקתיים. 

 

מקורות

 1. Saokaew S, Suwankesawong W, Permsuwan U, et al. Safety of herbal products in Thailand: an analysis of reports in the thai health product vigilance center database from 2000 to 2008. Drug safety : an international journal of medical toxicology and drug experiencce. Apr 1 2011, 34(4): 339-350. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21417506
 2. Erden I, Ordu S, Erden EC, Caglar SO. A case of atrial fibrillation due to Momordica charantia (bitter melon). Ann Saudi Med. 2010 Jan-Feb;30(1):86-7.
 3. Nadkarni N, D'Cruz S, Sachdev A. Hematemesis due to bitter melon (Momordica charantia) extract-induced gastric ulcerations. Indian J Gastroenterol. 2010 Jan;29(1):37-8.
 4. Fructus Momordicae. WHO Monographs on Selected Medicinal Plants. 4 vol. Geneva: World Health Organization; 2009:192-209.
 5. [No authors listed] Momordica charantia (bitter melon). Monograph. Altern Med Rev. 2007 Dec;12(4):360-3.
 6. Omoregbe RE, Ikuebe OM, Ihimire IG. Antimicrobial activity of some medicinal plants extracts on Escherichia coli, Salmonella paratyphi and Shigella dysenteriae. Afr J Med Med Sci 1996;25:373-375
 7. Khan MR, Omoloso AD. Momordica charantia and Allium sativum: broad spectrum antibacterial activity. Korean J Pharmacog 1998;29:155-158.
 8. Cunnick J, Takemoto D. Bitter melon (Momordica charantia). J Naturopath Med.1993;4:16-21.
 9. Tennekoon, K. H., Jeevathayaparan, S., Angunawala, P., Karunanayake, E. H., and Jayasinghe, K. S. Effect of Momordica charantia on key hepatic enzymes. J Ethnopharmacol 1994;44(2):93-97.
 10. Patel K, Shurpalekar KS, Srinivasan K. Influence of bitter gourd (Momordica charantia) on growth and blood constituents in albino rats. Die Nahrung, 1993, 37:156–160.
 11. Chan WY et al. Effects of momorcharins on the mouse embryo at the early organogenesis stage. Contraception, 1986, 34:537–544. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3816236
 12. Konishi T, Satsu H, Hatsugai Y, et al. Inhibitory effect of a bitter melon extract on the P-glycoprotein activity in intestinal Caco-2 cells. Br J Pharmacol. Oct 2004;143(3):379-387.
 13. Pitchakarn P, Ohnuma S, Pintha K, Pompimon W, Ambudkar SV, Limtrakul P. Kuguacin J isolated from Momordica charantia leaves inhibits P-glycoprotein (ABCB1)-mediatedmultidrug resistance. J Nutr Biochem. 2012 Jan;23(1):76-84. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21414769
 14. Raza H., Ahmed I., John A., Sharma A. K. (2000). Modulation of xenobiotic metabolism and oxidative stress in chronic streptozotocin-induced diabetic rats fed with Momordica charantia fruit extract. J. Biochem. Mol. Toxicol. 14, 131–139 . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10711628
 15. Raza H., Ahmed I., Lakhani M. S., Sharma A. K., Pallot D., Montague W. (1996). Effect of bitter melon (Momordica charantia) fruit juice on the hepatic cytochrome P450-dependent monooxygenases and glutathione S-transferases in streptozotocin-induced diabetic rats. Biochem. Pharmacol. 52, 1639–1642 . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8937480
 16. Efird JT, Choi YM, Davies SW, Mehra S, Anderson EJ, Katunga LA. Potential for improved glycemic control with dietary Momordica charantia in patients with insulin resistance and pre-diabetes. Int J Environ Res Public Health. 2014 Feb 21;11(2):2328-45.
 17. Leatherdale, B. A., Panesar, R. K., Singh, G., Atkins, T. W., Bailey, C. J., and Bignell, A. H. Improvement in glucose tolerance due to Momordica charantia (karela). Br Med J (Clin Res Ed) 6-6-1981;282(6279):1823-1824. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6786635
 18. Welihinda, J., Karunanayake, E. H., Sheriff, M. H., and Jayasinghe, K. S. Effect of Momordica charantia on the glucose tolerance in maturity onset diabetes. J Ethnopharmacol 1986;17(3):277-282. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3807390
 19. Srivastava Y., Venkatakrishna-Bhatt H., Verma Y., Venkaiah K., Raval B Antidiabetic and adaptogenic properties of Momordica charantia extract: An experimental and clinical evaluation.. Phytother. Res. 1993;7:285–289. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ptr.2650070405
 20. Baldwa VS, Bhandara CM, Pangaria A, and et al. Clinical trials in patients with diabetes mellitus of an insulin-like compound obtained from plant source. Upsala J Med Sci 1977;82:39-41.
 21. Leatherdale, B. A., Panesar, R. K., Singh, G., Atkins, T. W., Bailey, C. J., and Bignell, A. H. Improvement in glucose tolerance due to Momordica charantia (karela). Br Med J (Clin Res Ed) 6-6-1981;282(6279):1823-1824. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6786635
 22. Welihinda, J., Karunanayake, E. H., Sheriff, M. H., and Jayasinghe, K. S. Effect of Momordica charantia on the glucose tolerance in maturity onset diabetes. J Ethnopharmacol 1986;17(3):277-282. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3807390
 23. Akhtar MS. Trial of Momordica charantia Linn (Karela) powder in patients with maturity-onset diabetes. Journal of the Pakistan Medical Association, 1982, 32:106–107. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6806502
 24. Dans AM, Villarruz MV, Jimeno CA, et al. The effect of Momordica charantia capsule preparation on glycemic control in type 2 diabetes mellitus needs further studies. J Clin Epidemiol. 2007; 60:554-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17493509
 25. Ahmad N et al. Effect of Momordica charantia (Karolla) extracts on fasting and postprandial serum glucose levels in NIDDM patients. Bangladesh Medical Research Council Bulletin, 1999, 25:11–13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10758656
 26. Bielenberg J. Bittermelone-Blutzuckersenkung durch ergänzende Bilanziert diät mit Momordica charantia [Bitter melon-reduction of blood sugar levels by supplementary balanced diet with Momordica charantia]. Arztezeitschrift für Naturheilverfahren, 2004, 45:96–101.
 27. Upadhyaya GL, Ajai K, Pant MC. Effect of karela as hypoglycemic and hypocholesterolemic agent. Journal of the Diabetic Association of India, 1985, 25:12–15.
 28. Tongia A, Tongia SK, Dave M. Phytochemical determination and extraction of Momordica charantia fruit and its hypoglycemic potentiation of oral hypoglycemic drugs in diabetes mellitus (NIDDM). Indian J Physiol Pharmacol. 2004 Apr;48(2):241-4.
 29. Aslam M, Stockley IH. Interaction between curry ingredient (karela) and drug (chlorpropamie). Lancet, p. 607, Mar. 17, 1979
 30. Akhtar MS. Trial of Momordica charantia Linn (Karela) powder in patients with maturity-onset diabetes. Journal of the Pakistan Medical Association, 1982, 32:106–107. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6806502
 31. Kulkarni Rd, Gaitonde BB. Potentiation of tolbutamide action by jasad bhasma and karela (Momordica charantia). Ind. J. Med. Res., 50:715-719, 1962
 32. Pongnikorn, S., Fongmoon, D., Kasinrerk, W., and Limtrakul, P. N. Effect of bitter melon (Momordica charantia Linn) on level and function of natural killer cells in cervical cancer patients with radiotherapy.. J Med Assoc Thai. 2003;86(1):61-68. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12678140
 33. Kwatra D, Venugopal A, Standing D, et al. Bitter melon extracts enhance the activity of chemotherapeutic agents through the modulation of multiple drug resistance. J Pharm Sci. 2013 Dec;102(12):4444-54.
 34. Brinker F. Herb Contraindications and Drug Interactions, 4th ed. Sandy (OR): Eclectic Medical Publications; 2010
 35. Farnsworth NR, Bingel AS, Cordell GA, et al. Potential value of plants as sources of new antifertility agents I. J. Pharm. Sci., 64:535-598, 1975
 36. Chan WY, Tam PPL, Yeung HW. The termination of early pregnancy in the mouse by β-momorcharin. Contracept., 29(1):91-100, 1984
 37. Chan WY, Tam PPL So KC, et al. The inhibitory effects of β-momorcharin on endometrial cells in the mouse. Contracept., 31(1):83-90, 1985
 38. Chan WY et al. Effects of momorcharins on the mouse embryo at the early organogenesis stage. Contraception, 1986, 34:537–544. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3816236
 39. Basch E, Ga‏bardi S, Ulbricht C. Bitter melon (Momordica charantia): A review of efficacy and safety. American Journal of Health System Pharmacy, 2003, 60:356–359. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12625217
 40. Somasagara RR, Deep G, Shrotriya S, Patel M, Agarwal C, Agarwal R. Bitter melon juice targets molecular mechanisms underlying gemcitabine resistance in pancreatic cancer cells. Int J Oncol. 2015 Apr;46(4):1849-57. Epub 2015 Feb 9.
 41. Yung MM, Ross FA, Hardie DG, Leung TH, Zhan J, Ngan HY, Chan DW.Bitter Melon (Momordica charantia) Extract Inhibits Tumorigenicity and Overcomes Cisplatin-Resistance in Ovarian Cancer Cells Through Targeting AMPK Signaling Cascade. Integr Cancer Ther. 2016 Sep;15(3):376-89. 
 42. Limtrakul P, Khantamat O, Pintha K .Inhibition of P-glycoprotein activity and reversal of cancer multidrug resistance by Momordica charantia extract. Cancer Chemother Pharmacol. 2004 Dec;54(6):525-30.
 43. Pitchakarn P, Ohnuma S, Pintha K, Pompimon W, Ambudkar SV, Limtrakul P. Kuguacin J isolated from Momordica charantia leaves inhibits P-glycoprotein (ABCB1)-mediatedmultidrug resistance. J Nutr Biochem. 2012 Jan;23(1):76-84. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21414769
 44. Habicht SD, Ludwig C, Yang RY, Krawinkel MB. Momordica charantia and type 2 diabetes: from in vitro to human studies. Curr Diabetes Rev 2014 Jan;10(1):48-60.
 45. Rudá-Kučerová J, Kotolová H, Koupý D. Effectiveness of phytotherapy in supportive treatment of type 2 diabetes mellitus III. Momordica (Momordica charantia. Ceska Slov Farm. 2015 Sep; 64(4):126-32.
 46. Ooi CP, Yassin Z, Hamid TA. Momordica charantia for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 15;(8):CD007845.
 47. Ahmad N et al. Effect of Momordica charantia (Karolla) extracts on fasting and postprandial serum glucose levels in NIDDM patients. Bangladesh Medical Research Council Bulletin, 1999, 25:11–13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10758656
 48. Srivastava Y., Venkatakrishna-Bhatt H., Verma Y., Venkaiah K., Raval B Antidiabetic and adaptogenic properties of Momordica charantia extract: An experimental and clinical evaluation.. Phytother. Res. 1993;7:285–289. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ptr.2650070405
 49. Kasbia GS, Arnason JT, Imbeault P No effect of acute, single dose oral administration of Momordica charantia Linn., on glycemia, energy expenditure and appetite: a pilot study in non-diabetic overweight men. J Ethnopharmacol. 2009 Oct 29;126(1):127-33.
 50. Zanker K.S., Mang B., Wolters M., Hahn A. Personalized diabetes and cancer medicine: A rationale for anti-diabetic nutrition (bitter melon) in a supportive setting. Curr. Cancer Ther. Rev. 2012;8:66–77.
 51. Dans AM, Villarruz MV, Jimeno CA, et al. The effect of Momordica charantia capsule preparation on glycemic control in type 2 diabetes mellitus needs further studies. J Clin Epidemiol. 2007; 60:554-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17493509
 52. Rotman-Pikielny P, Ness-Abramof R, Charach G, Roitman A, Zissin R, Levy Y. Efficacy and safety of the dietary supplement DBCare® in patients with type 2 diabetes mellitus and inadequate glycemic control.. J Am Coll Nutr 2014; 33(1):55-62.
 53. John A.J., Cherian R., Subhash H.S., Cherian A.M. Evaluation of the efficacy of bitter gourd (Momordica charantia) as an oral hypoglycemic agent—A randomized controlled clinical trial. Indian J. Physiol. Pharmacol. 2003; 47:363–365  
 54. Inayat-ur-Rahman, Malik SA, Bashir M, Khan R, Iqbal M Serum sialic acid changes in non-insulin-dependant diabetes mellitus (NIDDM) patients following bitter melon (Momordica charantia) and rosiglitazone (Avandia) treatment. Phytomedicine. 2009 May ;16(5):401-5. 
 55. Fuangchan A, Sonthisombat P, Seubnukarn T, Chanouan R, Chotchaisuwat P, Sirigulsatien V, Ingkaninan K, Plianbangchang P, Haines ST .Hypoglycemic effect of bitter melon compared with metformin in newly diagnosed type 2 diabetes patients J Ethnopharmacol. 2011 Mar 24;134(2):422-8. 
 56. Inayat U Rahman, Khan RU, Khalil Ur Rahman. Lower hypoglycemic but higher antiatherogenic effects of bitter melon than glibenclamide in type 2 diabetic patients, Bashir M. Nutr J. 2015 Jan 26;14:13. 
 57. Harinantenaina L., Tanaka M., Takaoka S., Oda M., Mogami O., Uchida M., et al. Momordica charantia constituents and antidiabetic screening of the isolated major compound . Chem. Pharm. Bull. 2006; 54: pp. 1017-102 
 58. Singh J., Cumming E., Manoharan G., Kalasz H., and Adeghate E. Medicinal chemistry of the anti-diabetic effects of Momordica charantia: active constituents and modes of actions. Open Med. Chem. J. 2011; 5: pp. 70-77. 
 59. Keller A.C., Ma J., Kavalier A., He K., Brillantes A.M., and Kennelly E.J. Saponins from the traditional medicinal plant Momordica charantia stimulate insulin secretion in vitro. Phytomed. Int. J. Phytother. Phytopharmacol. 2011; 19: pp. 32-37. 
 60. Nhiem N.X., Kiem P.V., Minh C.V., Ban N.K., Cuong N.X., Tung N.H., et al. alpha-Glucosidase inhibition properties of cucurbitane-type triterpene glycosides from the fruits of Momordica charantia. Chem. Pharm. Bull. 2010; 58: pp. 720-724. 
 61. Tan M.J., Ye J.M., Turner N., Hohnen-Behrens C., Ke C.Q., Tang C.P., et al. activities of triterpenoids isolated from bitter melon associated with activation of the AMPK pathway. Chem. Biol. 2008; 15: pp. 263-273. 
 62. Sridhar MG, Vinayagamoorthi R, Arul Suyambunathan V, et al. Bitter gourd (Momordica charantia) improves insulin sensitivity by increasing skeletal muscle insulin-stimulated IRS-1 tyrosine phosphorylation in high-fat-fed rats. Br J Nutr. Apr 2008;99(4)):806-812. 
 63. Yang SJ, Choi JM, Park SE, et al. Preventive effects of bitter melon (Momordica charantia) against insulin resistance and diabetes are associated with the inhibition of NF-κB and JNK pathways in high-fat-fed OLETF rats.. J Nutr Biochem. 2015 Mar;26(3):234-40. 
 64. Shibib BA, Khan LA, Rahman R. Hypoglycaemic activity of Coccinia indica and Momordica charantia in diabetic rats: depression of the hepatic gluconeogenic enzymes glucose-6-phosphatase and fructose-1,6-bisphosphatase and elevation of both liver and red-cell shunt enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase. Biochem J 1933, 292:267-70.
 65. Shih CC, Lin CH, Lin WL. Effects of Momordica charantia on insulin resistance and visceral obesity in mice on high-fat diet. Diabetes Res Clin Pract. Jun 10 2008
 66. Nerurkar PV, Lee YK, Motosue M, et al. Momordica charantia (bitter melon) reduces plasma apolipoprotein B-100 and increases hepatic insulin receptor substrate and phosphoinositide-3 kinase interactions. Br J Nutr. Mar 5 2008:1-9 
 67. Ma J., Whittaker P., Keller A.C., Mazzola E.P., Pawar R.S., White K.D., et al. Cucurbitane-type triterpenoids from Momordica charantia.. Planta Med. 2010; 76: pp. 1758-1761.
 68. Zeng K., He Y.N., Yang D., Cao J.Q., Xia X.C., Zhang S.J., et al. New compounds from acid hydrolyzed products of the fruits of Momordica charantia L. and their inhibitory activity against protein tyrosine phosphatas. Eur. J. Med. Chem. 2014; 81: pp. 1760-180. 
 69. Chen J.C., Lau C.B., Chan J.Y., Fung K.P., Leung P.C., Liu J.Q., et al. The antigluconeogenic activity of cucurbitacins from Momordica charantia. Planta Med. 2015; 81: pp. 327-332.
 70. Mahomoodally MF, Gurib-Fakim A, Subratty. AH Effect of exogenous ATP on Momordica charantia Linn. (Cucurbitaceae) induced inhibition of D-glucose, L-tyrosine and fluid transport across rat everted intestinal sacs in vitro.. J Ethnopharmacol. 2007 Mar 21;110(2):257-63.
 71. Mahomoodally MF, Fakim AG, Subratty AH..Momordica charantia extracts inhibit uptake of monosaccharide and amino acid across rat everted gut sacs in-vitro. Biol Pharm Bull. 2004 Feb;27(2):216-8
 72. Khanna, P., Jain, S. C., Panagariya, A., and Dixit, V. P. Hypoglycemic activity of polypeptide-p from a plant source.. J Nat.Prod. 1981; 44(6):648-655. 
 73. Tayyab F, Lal SS, Mishra M, Kumar U. A review: Medicinal plants and its impact on diabetes. World J Pharm Res.2012;1(4):1019–1046
 74. Wehash FE, Abpo-Ghanema II, Saleh RM. Some physiological effects of Momordica charantia and Trigonella foenum-graecum extracts in diabetic rats as compared with cidophage. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012;64:1206–1214.
 75. Ham C, Wang J .Optimization of conditions for charantin extraction in PEG/Salt aqueous two-phase systems using response surface methodology. Open Compl Med J. 2009; 1:46–50.
 76. Tsai CH, Chen EC, Tsay HS, Huang CJ. Wild bitter gourd improves metabolic syndrome: a preliminary dietary supplementation trial. .Nutr J. 2012 Jan 13;11:4. doi: 10.1186/1475-2891-11-4.
 77. Huang HL, Hong YW, Wong YH, et al. Bitter melon (Momordica charantia L.) inhibits adipocyte hypertrophy and down regulates lipogenic gene expression in adipose tissue of diet-induced obese rats. Br J Nutr. Feb 2008;99(2):230-239. 
 78. Xu J, Cao K, Li Y, et al. Bitter gourd inhibits the development of obesity-associated fatty liver in C57BL/6 mice fed a high-fat diet..J Nutr. 2014 Apr;144(4):475-83
 79. Senanayake, G. V., Maruyama, M., Shibuya, K., Sakono, M., Fukuda, N., Morishita, T., Yukizaki, C., Kawano, M., and Ohta, H. The effects of bitter melon (Momordica charantia) on serum and liver triglyceride levels in rats.. J Ethnopharmacol 2004;91(2-3):257-262
 80. Senanayake, G. V., Maruyama, M., Sakono, M., Fukuda, N., Morishita, T., Yukizaki, C., Kawano, M., and Ohta, H. The effects of bitter melon (Momordica charantia) extracts on serum and liver lipid parameters in hamsters fed cholesterol-free and cholesterol-enriched diet. J Nutr Sci Vitaminol.(Tokyo) 2004;50(4):253-257
 81. Nerurkar, P. V., Lee, Y. K., Linden, E. H., Lim, S., Pearson, L., Frank, J., and Nerurkar, V. R. Lipid lowering effects of Momordica charantia (Bitter Melon) in HIV-1-protease inhibitor-treated human hepatoma cells, HepG2. Br J Pharmacol 2006;148(8):1156-1164.
 82. Nerurkar, P. V., Pearson, L., Efird, J. T., Adeli, K., Theriault, A. G., and Nerurkar, V. R Microsomal triglyceride transfer protein gene expression and ApoB secretion are inhibited by bitter melon in HepG2 cells.. J Nutr 2005;135(4):702-706. 
 83. Saokaew S, Suwankesawong W, Permsuwan U, et al. Safety of herbal products in Thailand: an analysis of reports in the thai health product vigilance center database from 2000 to 2008. Drug safety : an international journal of medical toxicology and drug experiencce. Apr 1 2011, 34(4): 339-350. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21417506
 84. Wang X., Sun W., Cao J., Qu H., Bi X., and Zhao Y. Structures of new triterpenoids and cytotoxicity activities of the isolated major compounds from the fruit of Momordica charantia L. J. Agric. Food Chem. 2012; 60: pp. 3927-393.
 85. Hsiao P.C., Liaw C.C., Hwang S.Y., Cheng H.L., Zhang L.J., Shen C.C., et al. Antiproliferative and hypoglycemic cucurbitane-type glycosides from the fruits of Momordica charantia.. J. Agric. Food Chem. 2013; 61: pp. 2979-2986
 86. Takemoto, D. J., Dunford, C., and McMurray, M.M. The cytotoxic and cytostatic effects of the bitter melon (Momordica charantia) on human lymphocytes.. Toxicon 1982;20(3):593-599
 87. Takemoto, D. J., Jilka, C., and Kresie, R . Purification and characterization of a cytostatic factor from the bitter melon Momordica charantia.. Prep.Biochem 1982;12(4):355-375.
 88. Ray RB, Raychoudhuri A, Steele R, Nerurkar P. Bitter melon ( Momordica charantia ) extract inhibits breast cancer cell proliferation by modulating cell cycle regulatory genes and promotes apoptosis. Cancer Res . 2010; 70(5):1925-1931. 
 89. Xiang L, Huang X, Chen L, Rao P, Ke L. The reparative effects of Momordica Charantia Linn. extract on HIT-T15 pancreatic beta-cells. Asia Pac J Clin Nutr . 2007;(16)(suppl 1):249-252. 
 90. Grossmann ME, Mizuno NK, Dammen ML, Schuster T, Ray A, Cleary MP. Eleostearic Acid inhibits breast cancer proliferation by means of an oxidation-dependent mechanism. Cancer Prev Res (Phila) 2009;2(10):879-886
 91. Li M, Chen Y, Liu Z, Shen F, Bian X, Meng Y. Anti-tumor activity and immunological modification of ribosome-inactivating protein (RIP) from Momordica charantia by covalent attachment of polyethylene glycolActa Biochim Biophys Sin (Shanghai). 2009; 41(9):792-79
 92. Lee-Huang, S., Huang, P. L., Sun, Y., Chen, H. C., Kung, H. F., Huang, P. L., and Murphy, W. J. Inhibition of MDA-MB-231 human breast tumor xenografts and HER2 expression by anti-tumor agents GAP31 and MAP30.. Anticancer Res 2000;20(2A):653-659. 
 93. Xiong SD, Yu K, Liu XH, et al . Ribosome-inactivating proteins isolated from dietary bitter melon induce apoptosis and inhibit histone deacetylase-1 selectively in premalignant and malignant prostate cancer cells. International journal of cancer Journal du cancer. Aug 15 2009, 125(4):774-78
 94. Weng JR, Bai LY, Chiu CF, et al. Cucurbitane Triterpenoid from Momordica charantia Induces Apoptosis and Autophagy in Breast Cancer Cells, in Part, through Peroxisome Proliferator-Activated Receptor gamma Activation.. Evidence-based complementary and alternative medicine. 
 95. Kaur M, Deep G, Jain AK, et al. Bitter melon juice activates cellular energy sensor AMP-activated protein kinase causing apoptotic death of human pancreatic carcinoma cells. Carcinogenesis. Jul 2013;34(7):1585-159
 96. Li CJ, Tsang SF, Tsai CH, et al. Momordica charantia Extract Induces Apoptosis in Human Cancer Cells through Caspase- and Mitochondria-Dependent Pathways. Evidence-based complementary and alternative medicine:. eCAM. 2012;2012:261971.
 97. Fang EF, Zhang CZ, Zhang L, et al. In vitro and in vivo anticarcinogenic effects of RNase MC2, a ribonuclease isolated from dietary bitter gourd, toward human liver cancer cells. The international journal of biochemistry & cell biology. Aug 2012;44(8):1351-1360.
 98. Yasui, Y., Hosokawa, M., Kohno, H., Tanaka, T. and Miyashita, K. Troglitazone and 9cis,11trans,13trans-conjugated linolenic acid: comparison of their antiproliferative and apoptosis-inducing effects on different colon cancer cell lines. Chemotherapy 2006, 52(5):220-225.
 99. Kohno, H., Yasui, Y., Suzuki, R., Hosokawa, M., Miyashita, K., and Tanaka, T. Dietary seed oil rich in conjugated linolenic acid from bitter melon inhibits azoxymethane-induced rat colon carcinogenesis through elevation of colonic PPARgamma expression and alteration of lipid composition. Int J Cancer 7-20-2004, 110(6):896-9
 100. Matsui Y., Hada T., Maeda N., Sato Y., Yamaguchi Y., Takeuchi T., et al. Structure and activity relationship of monogalactosyl diacylglycerols, which selectively inhibited in vitro mammalian replicative DNA polymerase activity and human cancer cell growth. Cancer Lett. 2009, 283: pp. 101-107.
 101. Pongnikorn, S., Fongmoon, D., Kasinrerk, W., and Limtrakul, P. N. Effect of bitter melon (Momordica charantia Linn) on level and function of natural killer cells in cervical cancer patients with radiotherapy.. J Med Assoc Thai. 2003;86(1):61-68. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12678140
 102. Cunnick JE, Sakamoto K, Chapes SK, et al. Induction of tumor cytotoxic immune cells using a protein from the bitter melon (Momordica charantia). Cell Immunol 1990;126:278-89. 
 103. Huang L, Adachi T, Shimizu Y, et al. Characterization of lectin isolated from Momordica charantia seed as a B cell activator. Immunol Lett . 2008;121(2):148-156. 
 104. Huang L, Ikejiri A, Shimizu Y, et al. Immunoadjuvant activity of crude lectin extracted from Momordica charantia seed.. J Vet Med Sci . 2008;70(5):533-535
 105. Leung SO, Yeung HW, Leung KN. The immunosuppressive activities of two abortifacient proteins isolated from the seeds of bitter melon (Momordica charantia) Immunopharmacol 1987;13:159-71. 
 106. Nhiem N.X., Yen P.H., Ngan N.T., Quang T.H., Kiem P.V., Minh C.V., et al Inhibition of nuclear transcription factor-kappaB and activation of peroxisome proliferator-activated receptors in HepG2 cells by cucurbitane-type triterpene glycosides from Momordica charantia:. J. Med. Food 2012, 15: pp. 369-377.
 107. Liaw C.C., Huang H.C., Hsiao P.C., Zhang L.J., Lin Z.H., Hwang S.Y., et al. 5beta, 19-epoxycucurbitane triterpenoids from Momordica charantia and their anti-inflammatory and cytotoxic activity. Planta Med. 2015; 81: pp. 62-70
 108. Akihisa T., Higo N., Tokuda H., Ukiya M., Akazawa H., Tochigi Y., et al. Cucurbitane-type triterpenoids from the fruits of Momordica charantia and their cancer chemopreventive effects.: J. Nat. Prod. 2007; 70: pp. 1233-1239
 109. Horax R., Hettiarachchy N., and Chen P. Extraction, quantification, and antioxidant activities of phenolics from pericarp and seeds of bitter melons (Momordica charantia) harvested at three maturity stages (immature, mature, and ripe). J. Agric. Food Chem. 2010, 58: pp. 4428-4433
 110. Horax R., Hettiarachchy N., and Islam S Total phenolic contents and phenolic acid constitutions in four varieties of Bitter melons (Momordica charantia L.) and antioxidative activity of their extracts.. J. Food Sci. 2005; 70: pp. 275-280
 111. Lin K.W., Yang S.C., and Lin C.N. Antioxidant constituents from the stems and fruits of Momordica charantia. Food Chem. 2011; 127: pp. 609-614
 112. Hsu C., Hsieh C.L., Kuo Y.H., and Huang C.J. Isolation and identification of cucurbitane-type triterpenoids with partial agonist/antagonist potential for estrogen receptors from Momordica charantia..J. Agric. Food Chem. 2011; 59: pp. 4553-4561. 
 113. Duke J. CRC Handbook of Medicinal Herbs. Boca Raton, FL: CRC Press Inc; 1989:315-316. 
 114. Basch E, Ga‏bardi S, Ulbricht C. Bitter melon (Momordica charantia): A review of efficacy and safety. American Journal of Health System Pharmacy, 2003, 60:356–359. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12625217
 115. Wang, Y. X., Neamati, N., Jacob, J., Palmer, I., Stahl, S. J., Kaufman, J. D., Huang, P. L., Huang, P. L., Winslow, H. E., Pommier, Y., Wingfield, P. T., Lee-Huang, S., Bax, A., and Torchia, D. A. Solution structure of anti-HIV-1 and anti-tumor protein MAP30: D.A. Solution structure of anti-HIV-1 and anti-tumor protein MAP30: structural insights into its multiple functions. Cell 11-12-1999, 99(4):433-442
 116. Wang, Y. X., Jacob, J., Wingfield, P. T., Palmer, I., Stahl, S. J., Kaufman, J. D., Huang, P. L., Huang, P. L., Lee-Huang, S., and Torchia, D. A. Anti-HIV and anti-tumor protein MAP30, a 30 kDa single-strand type-I RIP, shares similar secondary structure and beta-sheet topology with the A chain of ricin, a type-II RIP. Protein Sci. 2000, 9(1):138-144.
 117. Lee-Huang S, Huang PL, Huang PL, et al. Inhibition of the integrase of human immunodeficiency virus (HIV) type 1 by anti-HIV plant proteins MAP30 and GAP31. Proc Natl Acad Sci U S A 1995;92:8818-22.
 118. Lee-Huang S, Huang PL, Chen HC, et al. Anti-HIV and anti-tumor activities of recombinant MAP30 from bitter melon. Gene 1995;161:151-6.
 119. Rebultan, S. P . Bitter melon therapy: an experimental treatment of HIV infection. AIDS Asia 1995;2(4):6-7.
 120. Coutinho HD, Costa JG, Falcão-Silva VS, Siqueira-Júnior JP, Lima EO. Effect of Momordica charantia L. in the resistance to aminoglycosides in methicilin-resistant Staphylococcus aureus . Comp Immunol Microbiol Infect Dis . 2009 Sep 2.
 121. Braca A, Siciliano T, D'Arrigo M, Germanò MP. Chemical composition and antimicrobial activity of Momordica charantia seed essential oil.. Fitoterapia . 2008;79(2):123-125. 
 122. Das, P., Sinhababu, S. P., and Dam, T. Screening of antihelminthic effects of Indian plant extracts: a preliminary report.. J Altern Complement Med 2006;12(3):299-301.
 123. Leite PM, Martins MA, Castilho RO. Review on mechanisms and interactions in concomitant use of herbs and warfarin therapy. Biomed Pharmacother. 2016 Oct;83:14-21
 124. Kunde DA, Chong WC, Nerurkar PV, Ahuja KD, Just J, Smith JA, Guven N, Eri RD.
  Bitter melon protects against ER stress in LS174T colonic epithelial cells.
  BMC Complement Altern Med. 2017 Jan 3;17(1):2.
 125. Oishi Y, Sakamoto T, Udagawa H, Taniguchi H, Kobayashi-Hattori K, Ozawa Y, Takita T. Inhibition of increases in blood glucose and serum neutral fat by Momordica charantia saponin fraction. Biosci Biotechnol Biochem. 2007 Mar;71(3):735-40. Epub 2007 Mar 7.
 126. Zhang F, Lin L, Xie J. A mini-review of chemical and biological properties of polysaccharides from Momordica charantia. Int J Biol Macromol. 2016 Nov;92:246-253.
 127. Stepka W; Wilson K.E.; Madge G.E. Antifertility investigation on Momordica. Lloydia, 1974, 37(4), 645. 
 128. Dixit, V.P.; Khanna, P.; Bhargava, S.K. Effects of Momordica charantia L. fruit extract on the testicular function of dog. Planta Med, 1978, 34(3), 280-286.
 129.  Gao Z Li Q, Wu X, Zhao X, Zhao L, Tong X. New Insights into the Mechanisms of Chinese Herbal Products on Diabetes: A Focus on the "Bacteria-Mucosal Immunity-Inflammation-Diabetes" Axis. J Immunol Res. 2017;2017:1813086. 
 130. Peter EL, Kasali FM, Deyno S, et al.,Momordica charantia L. lowers elevated glycaemia in Type 2 Diabetes Mellitus Patients: Systematic review and Meta-analysis. J Ethnopharmacol. 2018 Oct 29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30385422
 131. Cortez-Navarrete M, Martínez-Abundis E, Pérez-Rubio KG, et al.,Momordica charantia Administration Improves Insulin Secretion in Type 2 Diabetes Mellitus. J Med Food. 2018 Jul;21(7):672-677. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29431598
 132. Krawinkel MB, Ludwig C, Swai ME, et al.,Bitter gourd reduces elevated fasting plasma glucose levels in an intervention study among prediabetics in Tanzania. J Ethnopharmacol. 2018 Apr 24;216:1-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29339109
 133. Soo May L, Sanip Z, Ahmed Shokri A, et al.,The effects of Momordica charantia (bitter melon) supplementation in patients with primary knee osteoarthritis: A single-blinded, randomized controlled trial. Complement Ther Clin Pract. 2018 Aug;32:181-186. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30057048
 134. A.R. Biswas, S. Ramaswamy, J.S. Bapna, Analgesic effect of Momordica charantia seed extract in mice and rats, J. Ethnopharmacol. 31 (1) (1991) 115–118. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2030591
 135. R. Patel, N. Mahobia, N. Upwar, N. Waseem, H. Talaviya, Z. Patel, Analgesic and antipyretic activities of Momordica charantia Linn. fruits, J. Adv. Pharm. Technol. Res. 1 (4) (2010) 415–418. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22247882
 136. M. Ullah, M. Showkat, N.U. Ahmed, S. Islam, N. Absar, Evaluation of Momordica charantia L. fruit extract for analgesic and anti-inflammatory activities using in vivo assay, Res. J. Med. Plant 6 (3) (2012) 236–244. https://scialert.net/fulltextmobile/?doi=rjmp.2012.236.244
 137. Poolperm S, Jiraungkoorskul W. An Update Review on the Anthelmintic Activity of Bitter Gourd, Momordica charantia. Pharmacogn Rev. 2017 Jan-Jun;11(21):31-34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28503051
 138.  Mazzari, A., & Prieto, J. (2014). Herbal medicines in Brazil: Pharmacokinetic profile and potential herb-drug interactions. Frontiers in Pharmacology, 5, 162. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25805992
 139. Singh A, Zhao K. Herb-Drug Interactions of Commonly Used Chinese Medicinal Herbs. Int Rev Neurobiol. 2017;135:197-232. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28807159
 140. Appiah-Opong, R., Commandeur, J.N.M., Axson, C., Vermeulen, N.P.E., 2008. Interactions between cytochromes P450, glutathione S-transferases and Ghanaian medicinal plants. Food and Chemical Toxicology 46, 3598–3603. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18822337
 141. Rehman SU, Choi MS, Choe K, Yoo HH. Interactions between herbs and antidiabetics: an overview of the mechanisms, evidence, importance, and management. Arch Pharm Res. 2015 Jul;38(7):1281-98. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25475096
 142. Prabhakar PK, Kumar A, Doble M. Combination therapy: a new strategy to manage diabetes and its complications. Phytomedicine. 2014 Jan 15;21(2):123-30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074610
 143. Allawadhi P, Khurana A, Sayed N, Kumari P, Godugu C. Isoproterenol-induced cardiac ischemia and fibrosis: Plant-based approaches for intervention. Phytother Res. 2018 Oct;32(10):1908-1932. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30009418
 144. Grover, J., & Yadav, S. (2004). Pharmacological actions and potential uses of Momordica charantia: A review. Journal of Ethnopharmacology, 93(1), 123–132. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15182917
 145. Raish, M. (2017). Momordica charantia polysaccharides ameliorate oxidative stress, hyperlipidemia, inflammation, and apoptosis during myocardial infarction by inhibiting the NF‐κB signaling pathway. International Journal of Biological Macromolecules, 97, 544–551. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28109806
 146. Nivitabishekam, S.N., M. Asad, and V.S. Prasad. 2009. Pharmacodynamic interaction of Momordica charantia with rosiglitazone in rats. Chemico-Biological Interactions 177: 247–253. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18983991

דוגמא למונוגרף מלא

לרכישת מנוי  |  כניסת מנויים

בחזרה לדף הראשי של האינדקס

חזרה לתחילת העמוד

חזרה לעמוד הקודם