עם ישראל חי!
פתיחת תפריט נגישות
גישה מהירה לדף הבית

התרומה של צריכת הבשר בתזונה המערבית למגפת ההשמנה

עודכן בתאריך 22/08/2016

 

מה נבדק?

מחקר בו נערך ניתוח של דפוסי התזונה העולמיים במטרה להעריך האם הבדלים בזמינות ובצריכה של קבוצות מזון מסוימות יכולים להסביר את השונות בשיעורי ההשמנה באזורים גיאוגרפיים שונים.

 

המחקר

לצורך הניתוח אספו החוקרים נתונים מ-170 מדינות, הכוללים הערכות BMI (ממוצע ושיעורי השמנה ועודף משקל באוכלוסייה), צריכת הקלוריות הממוצעת לאדם ליום, הזמינות של קבוצות המזון העיקריות (בשר, מזונות עמילניים, סיבים, שומנים ופירות), תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) לנפש ושיעור האוכלוסייה שאיננה פעילה גופנית.

 

תוצאות המחקר

הממצאים מניתוח סטטיסטי שערכו החוקרים מצביע על קשר סטטיסטי חזק בין זמינות גבוהה של בשר לבין שיעור ההשמנה (r=0.666, p < 0.001), עודף המשקל (r = 0.800, p < 0.001) BMI ,(r = 0.656, p < 0.001). קשרים אלה היו בלתי תלויים בסך הצריכה הקלורית, באי-ביצוע פעילות גופנית ובתמ"ג.

הערת המערכת: r מבטאת את עוצמת הקשר בין שני המשתנים שנבדקו. עוצמת הקשר נעה על הרצף שבין 0.0 ל- 1, כך ש r =0.9 מבטא קשר חזק מאוד בין המשתנים, בעוד ש 0.1r = מבטא קשר חלש מאוד בין שני המשתנים.

 

מסקנת החוקרים

מבין קבוצות המזון, זמינות של בשר הייתה המנבא המשמעותי ביותר להשמנה.

 

קרא עוד על השמנת יתר

 

מקור

Meat consumption providing a surplus energy in modern diet contributes to obesity prevalence: an ecological analysis. 
Wenpeng You, Maciej Henneberg.
BMC Nutrition, 2016; 2 (1) DOI: 10.1186/s40795-016-0063-9
http://bmcnutr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40795-016-0063-9
חזרה לתחילת העמוד

חזרה לעמוד הקודם